Entervista Adeline Gonzalez tau Carnaval

A quauques dias de l’edicion 2016 deu Carnaval Biarnés de Pau, la navèra equipa organizatora qu’a tostemps de qué téisher. En començar de vrèspe (26/01), qu’organizava la darr...